top of page
Eneron Oy company logo

Eneron mukana Global Cleantech Summit 2015 -tilaisuudessa


“Kiinteistöjen energiatehokkuudella on todella merkitystä – ja paljon” Mikael Rydström, CTO Eneron toteaa yhteenvetonaan omassa esityksessään Global Cleantech Summit 2015 -tilaisuudessa.

“Cleantech solutions for Life” -osiossa Global Cleantech Summit 2015 -tilaisuudessa, Mikael Rydström esittelee Eneronin ainutlaatuisen konseptin ja prosessin, jonka avulla systemaattisesti parannetaan kiinteistöportfolion energiatehokkuutta. Mikael korostaa esityksessään tarvetta tehdä päätökset elinkaari-investointilaskelmiin perustuen koko portfoliolle. Tämä lähtökohta on toimiva niin lyhytjänteisessä kiinteistösalkussa kuin pitkään omistukseen valituissa kiinteistöissä, koska vähän kuluttavan kiinteistön arvo näkyy myös myyntivaiheen arvonmäärityksessä. “Pystymme kertomaan mitkä toimenpiteet ja missä tarkasteltavan portfolion rakennuksessa on syytä toteuttaa, kun lähtökohtana on vaadittava sisäinen korko investoinneille”, kertoo Mikael ja näyttää esimerkin, jossa tavoitteena on 15 % sisäisen koron tuottovaatimus.

Kun katsomme isoa kuvaa, voimme huomata kuinka energiatehokkuudella todella on merkitystä rakennuksissa. Nykyteknologialla ovat mahdollisuutemme säästää noin 8,5 miljardia euroa vuosittain yksinomaan rakennusten energiakustannuksissa. Huvittavaa kyllä, toteaa Mikael, tämä vastaa sitä kansallisten kustannusten vähentämistasoa, mitä on tällä hetkellä poliitikkojen agendalla.

“Kansallisella tasolla kyseessä on kuin rakenteellinen uudistus, joka tuottaa saman osingon sijoitukselle joka vuosi”

Vain osittainkin toteutettuna energian käytön vähentämisellä on kansallisella tasolla merkittävä vaikutus vaihtotaseeseen, koska niin suuri osa energian käytöstä on tuontiin perustuvaa. Energiatehokkuuden parannusinvestoinneilla on myös merkittävä piristysvaikutus Suomen talouteen, koska ne luovat uusia työmahdollisuuksia sekä perinteisille suunnittelutoimistoille ja urakoitsijoille kuin myös markkinointimahdollisuuksia uusille innovatiivisille Cleantech -energiansäästöratkaisuille. Älkäämme myöskään unohtako sitä, että oikein valitut ja toteutetut säästöinvestoinnit ovat hyvin kannattavia myös sijoittajille.

“Mikä estää meitä tekemästä Suomesta energiatehokkuuden mallimaata? Asenteetko?” on kysymys, jota olemme kysyneet Eneronissa viime aikoina itseltämme, sanoo Mikael. Tämä kaikki on toteutettavissa olevaa, tunnettua tekniikkaa. Siitä huolimatta liikkeellelähtö, parannusten tekeminen ja säästöjen aikaansaaminen rakennetussa kannassa on kovin hitaasti lähtenyt liikkeelle. Kun otetaan huomioon Suomen kansantalouden ongelmat ja tarve rakenteellisiin muutoksiin kilpailukyvyn parantamiseksi, olemme sitä mieltä ettei tätä mahdollisuutta saa todellakaan jättää käyttämättä.

Esitysmateriaali on englanninkielinen ja katsottavissa PDF -formatissa tästä ja PPT -formatissa tästä.

Viimeiset  Senaste  Latest
Arkisto  Arkiv  Archive
Tagit   Taggar  Tags
Seuraa  Följ  Follow
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page