top of page
Eneron Oy company logo

Karves-Eneron – palvelu maksimoi kiinteistöjen kilpailukyvyn


Karves Yhtiöiden ja Eneronin yhteinen, uusi palvelukokonaisuus on luotu parantamaan kiinteistöportfolioiden kilpailukykyä. Konseptin ainutlaatuisuus syntyy tavasta yhdistää kiinteistö- ja insinööriosaaminen, energiajohtaminen sekä investointien suunnittelu ja toteutus kokonaispalveluksi. Palvelu luo asiakkaille edellytykset kiinteistöjen tav oitteelliseen johtamiseen ja investointien optimointiin.

Järjestelmällistä tiedolla johtamista

Karves-Eneron –palvelu perustuu EnerOnline™ tietojärjestelmän käyttöön. Sen avulla tunnistetaan kustannustehokkaasti potentiaalisimmat kiinteistöt, laaditaan niille energiatehokkuus- ja pitkän tähtäimen suunnitelmat sekä viedään hankkeet onnistuneesti läpi. Ohjelmisto mahdollistaa energiakulutuksen seurannan sähköisistä laskuista, mikä johtaa luotettavaan, tietoon perustuvaan ja kustannustehokkaaseen energiajohtamiseen.

Investoinnit ja teknologia palvelemaan kiinteistöomistajan tavoitteita

Kiinteistön omistajat saavat johtamismallin, työvälineet ja asiantuntijuuden tekniseen ja energiataloudelliseen johtamiseen. Tavoitteena on investointien suuntaaminen tuottavimpiin hankkeisiin ja yli-investointien välttäminen.

"Otamme huomioon kiinteistönomistajan tavoitteet ja strategian sekä haemme niihin korjausvelan ja energiankäytön vähentämisen kannalta parhaiten soveltuvat ratkaisut, oikein mitoitettuna. Tavoitteena on maksimaalinen hyöty ja käyttäjien tyytyväisyys. Tarvittaessa palvelun saa avaimet käteen –periaatteella, määrittelyistä teknisiin valintoihin ja toteutukseen asti" Karves Yhtiöiden toimitusjohtaja Kim Karves summaa yhteen.

Käyttäjien eli asukkaiden tai vuokralaisten tyytyväisyys rakentuu oikeasta vuokratasosta suhteessa esimerkiksi sijaintiin ja kiinteistön kuntoon. Oikein mitoitetuilla investoinneilla kiinteistöihin saadaan oikea kulurakenne sekä energiatehokkuuden tuottama kulusäästö.

Rakennetun kiinteistökannan energiansäästöpotentiaali on valtava. Eneron Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Kontro painottaa, että yleisesti hyväksytty arvio, noin 30 % potentiaali, merkitsee 5 mrd:n euron vuotuista säästöä. Tämä perustuu erilaisiin, nykyaikaisen teknologian mahdollistamiin parannustoimenpiteisiin. EnerOnline™-pilvipalvelu on kehitetty tunnistamaan ja ohjaamaan nämä toimenpiteet kohteisiin, joissa potentiaali on suuri ja joissa investointien tuotto on mahdollisimman korkea. Erityisesti kiinteistöportfolioiden omistajat arvostavat tätä lähestymistapaa. Suuressa kuvassa kyse on kaikkien osapuolten eduista, niin omistajien, vuokralaisten kuin kansantaloudenkin.

Karves-Eneron -palvelun yhteyshenkilönä Karves Yhtiöstä on Kim Karves, 040 500 4927 ja Eneron Oy:stä Jarmo Kontro, 050 566 6390. Tarjouspyynnöt osoitteeseen myynti@karves.fi

Taustaa: Eneron Oy on Karves Yhtiöt Oy:n osakkuusyhtiö. Karves Yhtiöt ja Eneron Oy toimivat samoissa toimitiloissa Helsingissä, Kalasatamassa. EnerOnlinen™ kehitystyötä on tehty Tekesin tukemana.

Karves-Eneron – kiinteistösalkkujen kilpailukyvyn parantaminen omistajien ja käyttäjien yhteiseksi parhaaksi.

Viimeiset  Senaste  Latest
Arkisto  Arkiv  Archive
Tagit   Taggar  Tags
Seuraa  Följ  Follow
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page