top of page
Eneron Oy company logo

Eneronin ja Karves Yhtiöiden yhteistyöllä energiatehokkuudesta kilpailukykyä


Olemme energiatehokkuusasioissa viiden toimintavuotemme aikana jatkuvasti törmänneet asiakasyritystemme kanssa tilanteisiin, joissa kannattaviakaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei ole toteutettu. Syynä on useasti se, että kiinteistöjohdolla on pohdittavanaan merkittävämpiä asiakokonaisuuksia eikä pienempiin energian käytön tehostamisiin tahdo aika riittää, vaikka parannustoimenpiteet pidemmällä aikavälillä merkittävästi alentaisivatkin kiinteistöjen kustannuksia.

Tämän tiedostaen Eneron on pitkään hakenut yhteistyökumppania, jolla olisi tarjottavanaan pitkälle viety hankkeiden konseptoitu kokonaistoteutusmalli ja jonka puitteissa energiajohtaminen saisi konkreettiset käytännöt ja luottamuksen hankkeen onnistumiselle. Karves Yhtiöt on 50 osaavan asiantuntijan toimisto, joka huolehtii hanke- ja toteutussuunnittelusta, hankkeen kilpailuttamisesta sekä hoitaa rakennus- ja toteutusvalvonnan ammattimaisesti huolehtien suunniteltujen tavoitteiden saavuttamisesta energiatehokkuuden ja toteutuksen laadun osalta.

Eneronin ja Karves Yhtiöiden toimintamalli on ainutlaatuinen kokonaiskonsepti, jossa tunnistetaan alan kehittyneimmällä EnerOnline™ -energiajohtamisen ohjelmistolla kiinteistökannan energiankäytön kannalta kriittisimmät kiinteistöt, haetaan näihin konseptoidut, luotettavat energiatehokkuusratkaisut, joista valitaan asiakkaan valintakriteerien perusteella elinkaarikannattavuudeltaan parhaat ratkaisut. Valintojen jälkeen Karves Yhtiöt toteuttaa ratkaisut ja valvoo hankkeen kokonaisuuden onnistumisen. EnerOnline™ seuraa kulutusta ja olosuhteita kiinteistössä varmentaen toimenpiteiden vaikuttavuuden.

Rakennusten Internet of Things (IoT) on jo ovella, tarjoten markkinoiden kehittyneimmän olosuhdeseurannan ratkaisut sekä menettelyt varmistamaan oikean energiankulutustason ja sisäilmaolosuhteet. Yhteistyökumppaneinamme ratkaisuissa ovat Elisa Oyj sekä BaseN Oy.

Tartutaan energiatehokkuuden parantamiseen reippaalla otteella ja viedään toimenpiteet maaliin. Sillä vähennämme kustannuksiamme ja työllistämme osaavia ihmisiä työhön, jolla on merkitystä.

Eneronin vuotuinen Energiajohtamisen seminaari 11.2.2016 käsitteli kiinteistöalan uusimpia energiatehokkuuden trendejä ja energiankäytön mallintamisen merkitystä tehokkuuden parantamisessa.

Toimintamallimme on riskitön, analyysimme kautta pääsemme alkuun ja tuomme tietoa päätösten tekoa varten. Ota meihin päin yhteyttä ja kerro meille tarpeistasi jo tänään, niin teemme ehdotuksen jatkotoimista. Energiankäytön tehostaminen ei ole koskaan ollut näin vaivatonta!

Team Eneron

Viimeiset  Senaste  Latest
Arkisto  Arkiv  Archive
Tagit   Taggar  Tags
Seuraa  Följ  Follow
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page