top of page
Eneron Oy company logo

Energiakäänne (Energiewende) koskettaa meitä kaikkia


Eneron Oy on vuodesta 2012 ohjannut kiinteistöjen energiatehokkuutta, hyvän energiajohtamisen käytäntöihin nojautuen. Olemme keskustelleet asiakkaidemme kanssa energiatehokkuuden merkityksestä ja sen parantamisesta johtamisen keinoin. Kun Euro toimii konsulttina, on ajallinen ulottuvuus usein kovin lyhyt - elinkaariajattelua ja ilmastonmuutosta ei helposti nähdä omien päätösten vaikuttimena.

Energiansäästöratkaisujen vaikeutta lisää kaikkinainen energian tuottamiseen ja käyttöön liittyvä julkinen keskustelu, joka lainehtii laidasta laitaan. Mielipiteitä on uusiutuvasta energiasta, kotimaisesta energiasta, aurinkoenergiasta, tuulivoimasta ja sähköautoista. Talotekniikan laitevalmistajat mainostavat suuria säästöjä ja takuitakin annetaan. Miten säästöt oikeasti todennetaan?

Hyvät ratkaisut perustuvat kokonaisuuden ymmärtämiseen

Eneron Oy:n tavoitteena on ohjata asiakkaitamme toteuttamaan hyvän elinkaarikannattavuuden takaavia, aikaa kestäviä ratkaisuja, jotka vaikuttavat rakennuksen viihtyisyyteen ja energiankulutukseen. Kiinteistöportfoliossa tunnistamme ja priorisoimme kiinteistöt, joihin on syytä ensiksi kohdistaa huomio. Rakennuksen peruskorjauksen yhdistäminen energiatehokkuushankkeeseen johtaa parhaaseen lopputulokseen. Rakenteellinen ominaisenergiankulutus saadaan oikealle tasolle eli rakennuksen vaippa: seinät, ovet ja ikkunat sekä ylä- ja alapohjat ovat lämpö- ja kosteusteknisesti kunnossa turvaten edellytykset hyville sisäilmaolosuhteille ja rakennuksen toimivuudelle. Kun lisäksi käyttöön otetaan lämmön talteenotolla varustettu lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä, ovat toiminnalliset edellytykset ja palvelukyky kunnossa. Asuinrakennuksen kuten toimisto- ja liikerakennuksenkin palvelukyky merkitsee tilojen tarkoituksenmukaisuutta, viihtyisyyttä sekä energia- ja kustannustehokkaasti tuotettuja terveellisiä sisäilmaolosuhteita. Nämä ovat rakennuksen kilpailukyvyn osatekijöitä ja näkyvät myös rakennuksen arvossa. Kolmantena osapuolena Eneron myös varmentaa kiinteistön energiankulutus- sekä säästövaikutukset energiatehokkuushankkeiden valmistuttua.

Ongelma on tunnistettu myös ympäristöministeriössä

Ympäristöministeriö on julkaissut uuden oppaan ”Rakenteellinen energiatehokkuus korjausrakentamisessa”. Opas tulee tarpeeseen, koska hyvien käytäntöjen soveltaminen korjausrakentamisessa samalla kun rakenteellista energiatehokkuutta parannetaan, on avain olemassa olevan kiinteistökannan energiankulutuksen vähentämiseen kestävällä tavalla.

Energiankäytön tulevaisuus on erilainen

Niin hyviä kuin suuret, keskitetyt sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset hyötysuhteiltaan ja päästöiltään ovatkin, tulevat nekin kohtaamaan energiakäänteen. Kuluttaja on päättäjänä ja sähkön tuotanto hajautuu pienempiin yksiköihin tekniikan halventuessa, rakennusten energiankulutus laskee, talteenotto ja kulutusjoustot yleistyvät sekä sähkön varastointikapasiteetti kasvaa akkujen kehittyessä ja niiden määrä kasvaa. Tämä johtaa sähkö(energia)talouteen, jossa sähkö arvokkaana energiamuotona pyörittää koneita ja laitteita, kuten autoja ja lämpöpumppuja. Tässä mallissa primäärilämpöenergian tarve on niin pieni, että sen tuottaminen lämmön talteenotoilla ja lämpöpumpuilla on riittävää. Energiayhtiöt hakevat uusia liiketoimintamalleja. Energian toimittamisen sijasta energiayhtiö voi myydä energiankäytön vähentämistä. Mallissa energiayhtiö rahoittaa energian tarvetta vähentäviä investointeja ja saa rahoitusliiketoiminnasta kassavirtaa. Lumipalloefekti on valmis.

Viimeiset  Senaste  Latest
Arkisto  Arkiv  Archive
Tagit   Taggar  Tags
Seuraa  Följ  Follow
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page