top of page
Eneron Oy company logo

Eneron™ -palvelusta helpompaa ja uusia ominaisuuksia


Eneron™ -palvelu on hyvin monipuoliset analyysiominaisuudet tarjoava ohjelmisto, jonka avulla on tehty useille suurille kiinteistönomistajille erilaisia energiatehokkuusanalyysejä, kohteiden priorisointia ja tunnistamista sekä vaikuttavuusanalyysejä, joissa verifioidaan tehtyjen parannustoimenpiteiden vaikuttavuutta. Olemme kuitenkin havainneet, että alalla on vielä hyvin paljon kehitettävää ennen kuin voimme laajemmin ohjata ja optimoida rakennusten/kiinteistöjen käyttöä ja energiatehokkuutta sekä ylläpitoa, huoltoa ja käyttöastetta laajemminkin.

Olemme myös nyt saamiemme kokemusten perusteella, useiden vuosien keskusteluissa monikymmenlukuisen omistajakunnan kanssa tiedostaneet, että oikein suunniteltuna nykyinen teknologia antaa mahdollisuuden nykyistä huomattavasti kattavamman kiinteistönhallintajärjestelmän aikaansaamiseen sisältäen kaikki oleelliset osa-alueet. Eneronin kunnianhimoisena tavoitteena onkin tuoda markkinoille täysin uusi kiinteistönhallinnan palvelu, joka älykkäine ominaisuuksineen korvaa täysin nykyiset markkinoilla olevat järjestelmät niin käyttöominaisuuksiensa, kattavuutensa kuin helppokäyttöisyytensäkin osalta.

Ennen kuin maaliin päästään, on paljon työtä tehtävänä. Olemme kuitenkin optimisteja ja uskomme vakaasti, että löydämme sopivat yhteistyötahot ja kumppanuudet, joita tällainen kehitystyö edellyttää. Meillä on jo alalla viiden vuoden ajan toimineena yrityksenä kehittämiseen tarvittava kokemus ja osaaminen sekä visio.

Yksin emme kaikkea saa aikaan ja sen vuoksi olemme avoimia kaikille, jotka haluaisivat olla mukana kehittämässä ainutlaatuista kiinteistöalan palvelukokonaisuutta. Olemme valmiita esittelemään konseptiamme eri osapuolille, niin kiinteistöjen omistajille, käyttäjille , rahoittajille kuin eri sektoreiden palvelutuottajillekin. Toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmät ovat teollisuudessa olleet jo muutaman vuosikymmenen ajan perustyökaluja, jolla maailmalla menestytään. Nyt on aika saada myös kiinteistöliiketoiminta prosessimaisen, älykkään ja ohjaavan toiminnan piiriin.


Viimeiset  Senaste  Latest
Arkisto  Arkiv  Archive
Tagit   Taggar  Tags
Seuraa  Följ  Follow
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page