top of page
Eneron Oy company logo

Energiakatselmus – raportti viranomaista varten vai tapa parantaa kannattavuutta?


Suuren yrityksen energiakatselmuksen täytyy olla tehtynä ensimmäisen kerran 5.12.2015 mennessä, Jarmo Kontro muistuttaa ja pohtii samalla voisiko energitehokkuuden parantaminen kiinteistöalalla olla seuraavan 10 vuoden trendi?

"Suuren yrityksen energiakatselmuksen täytyy olla tehtynä ensimmäisen kerran 5.12.2015 mennessä. Tähän tuntuu liittyvän ainakin kahdenlaista näkökulmaa, kun asiasta keskustellaan yritysten ja kiinteistönomistajien kanssa. Joillekin tehtävä on välttämätön paha, viranomaisvaatimus. "

Jotkin tavoittavat sen olennaisen ja käynnistävät energiatehokkuuden aidon parantamisen. Tähän väliin mahtuu sitten useita välimalleja.

Mistä sitten on oikeasti kyse? Yksinkertaisesti siitä, että EU:n alueella on tavoitteena vähentää energiankäyttöä 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 tasosta. Työkaluina on käytettävissä vaihteleva määrä erilaisia palveluntarjoajia, manageriyhtiöitä, kulutusseurantajärjestelmiä, automaatiota ja etävalvontaa. Kaikilla näillä voidaan energiankulutusta alentaa, säädetään paremmin, ohjataan kiinteistöjä tarkemmin. On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että energiatehokkuus ei ole vain sitä, että poimitaan ”low hanging fruits” ja ollaan tyytyväisiä. Sama asia kuin vaikka autossa, varovasti ajelemalla kulutusta voidaan pienentää, mutta energiatehokkuus ei parane ellei jotain rakenteellisia muutoksia tehdä.

Kaikki lähtee viime kädessä siitä, että yritysjohto ymmärtää ja tunnistaa tarpeen johtaa energiankäyttöä. Siihen tarjoaa auttavan kätensä myös standardi ISO 50 001:2011 Energy Management Systems. Standardi on tässä huono sana, kyseessä on prosessimainen johtamisote, josta yrityksillä on kokemusta laadunhallinnan ja ympäristöjohtamisen osalta. Miksi ei samaa lähtökohtaa käytettäisi energiankäyttöön? Johtamatta kun asiat eivät yleensä mene haluttuun suuntaan.

Kiinteistöalan seuraava trendi – energiatehokkuuden parantaminen?

Kun kiinteistöalalla tapahtuu paljon muutakin, on hyvä kysyä miksi energiatehokkuuden parantaminen ei voisi olla seuraavan 10 vuoden trendi kiinteistöalalla? Suomesta on mahdollisuus tehdä energiatehokkuuden mallimaa. Suomi on perinteinen insinöörivaltainen teknologiamaa eikä meillä ole osaamisesta puutetta, ehkä puute on sittenkin johtamisessa. Energian käyttöä kun ei ole ollut tapana erikseen johtaa, mikä on ollut seurausta halvasta energiasta ja sen luonteesta – energia mahdollistaa yritysten varsinaisen ansaintalogiikan.

Eneronissa olemme panostaneet energiajohtamisen palvelualustaan, jolla helpotamme prosessin läpivientiä, laskemme automaattisesti toimenpiteiden kannattavuuden tunnusluvut ja seuraamme tarkkaan kehitystä sekä onnistumistamme tavoitteisiin pääsemisessä. Itse investoinneissa tarvitaan sekä rahoitusta, suunnittelua ja urakointia. Energiatehokkuuden parantaminen tuo työtä Suomelle, alenevia kustannuksia, osaamista ja tuotteita kansainvälisille Cleantech -markkinoille.

Tehdään Suomesta energiatehokkuuden mallimaa!

Jarmo Kontro CEO Eneron Oy

Viimeiset  Senaste  Latest
Arkisto  Arkiv  Archive
Tagit   Taggar  Tags
Seuraa  Följ  Follow
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page